xử lý tình huống

  • Bạn phải làm gì khi có động đất? Bạn phải làm gì khi có động đất?
    Doug Copp, đội trưởng đội cứu hộ của Mỹ, từng đi cứu hộ động đất ở 60 quốc gia từ năm 1985 đến nay đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong tình huống khó khăn nhất khi động đất xảy ra.