xe đạp PodRide

  • Những phát minh làm rạng danh người Việt Những phát minh làm rạng danh người Việt
    Người Việt ở khắp nơi trên thế giới luôn mang lại niềm tự hào cho dân tộc bằng nhiều phát minh khoa học có ý nghĩa to lớn với nhân loại.
  • Lịch sử phát triển xe đạp Lịch sử phát triển xe đạp
    Xe đạp là một phương tiện giao thông có lịch sử phát triển lâu đời và trước tình hình chi phí nhiên liệu leo thang, người ta lại tìm về với xe đạp như một giải pháp vừa tiết kiệm.