xung sóng FRB

  • "Bắt" được tín hiệu của người ngoài hành tinh? "Bắt" được tín hiệu của người ngoài hành tinh?
    Các nhà khoa học nghiên cứu về người ngoài hành tinh của Đại học McGill (Canada) vừa nhận thêm 6 tín hiệu xung sóng vô tuyến nhanh FRB (fast radio bursts) đến từ cùng một điểm xa thiên hà Milky Way của Trái đất.