yanny

  • Dải Ngân hà “đang rung như một cái chuông” Dải Ngân hà “đang rung như một cái chuông”
    Đó là kết luận của một nhóm nhà thiên văn học Canada và Mỹ, dựa trên các phát hiện cho thấy Dải Ngân hà có thể đã chạm trán với một thiên hà vệ tinh hoặc một cấu trúc lớn của vật chất tối cách đây khoảng 100 triệu năm. Chứng cứ của suy đoán trên đến từ kết quả rút ra của cuộc Khảo sát Bầu trời Kỹ thuật số (