vĩ nhân

  • Khám phá điểm chung chỉ có ở những người tài giỏi Khám phá điểm chung chỉ có ở những người tài giỏi
    Làm việc 10 tiếng/ngày, thường xuyên nói “Không”, kiên trì đến mức lì lợm… là những điều bạn chỉ gặp ở vĩ nhân và những người thành công trong cuộc sống.
  • Sai lầm của một số vĩ nhân Sai lầm của một số vĩ nhân
    Sự thay đổi nhanh chóng trong cuộc sống và sự nghiệp của Newton đương nhiên trở thành chủ đề đàm tiếu của người đương thời. Nhân vật anh hề trong một vở kịch đương thời đã nói: Ai chẳng biết đại danh của ngài Isaac! Thợ đúc tiền! Vĩ đại thật!...