Sao Hoả đang nóng lên

  • 4,45
  • 2.997

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết nhiệt độ trên sao Hỏa đang nóng dần lên và những hình ảnh thu được từ tàu vũ trụ thám hiểm sao Hỏa đã cho thấy những bằng chứng đầu tiên về các hoạt động địa chấn, hay có thể là gọi là động đất trên hành tinh đỏ.


NASA cho hay sự xuất hiện của những đường rãnh mới và những dấu mòn ở các tảng đá trên bề mặt sao Hỏa chứng tỏ đã có những tác động đột ngột xảy ra trong mấy năm qua, làm thay đổi quan điểm trước đây về khí hậu và sự hình thành sao Hỏa. Những đường rãnh và vết mòn này có thể xuất hiện do nhiều tảng đá rơi xuống khi có quá giá rét hoặc động đất.

Những hình ảnh chụp 6 năm nay cũng cho thấy khí hậu trên sao Hỏa đang ấm dần lên. Điều này cho thấy có thể tồn tại một môi trường sống ở các vùng sâu hơn của sao Hỏa. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa giải thích được nguyên nhân của hiện tượng này.

  • 4,45
  • 2.997

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook