Tại sao một số người không học được ngôn ngữ có thanh điệu?

  •  
  • 1.175

Mặc dù rất cố gắng nhưng một số người phương Tây không bao giờ nói được tiếng Trung Quốc hay tiếng Nhật. Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện rằng một số gien giữ vai trò quan trọng trong việc học các ngôn ngữ có thanh điệu.

(Ảnh: HTV)Những khác biệt nhỏ về phát âm trong các ngôn ngữ này làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của các từ, khiến những người phương Tây gặp khó khăn trong việc học nói.

Các nhà khoa học đã từng ghi nhận những khác biệt về mặt giải phẫu học trong não bộ giữa những người học được ngôn ngữ có thanh điệu và những người không học được.

Các nhà nghiên cứu Dan Dediu và Rober Ladd thuộc Trường Đại học Edinburgh đã phát hiện những biến đổi gien ở 2 gien liên quan đến sự phát triển não bộ cho phép học các ngôn ngữ có thanh điệu.

V.N

Theo ASP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 1.175

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook