thành phố maya

  • Giải mã thành phố Maya cổ đại Giải mã thành phố Maya cổ đại
    Thành phố Tikal cổ đại của Maya, thuộc Guatemala ngày nay, phát triển mạnh mẽ từ khoảng năm 600 trước Công nguyên đến năm 900 sau Công nguyên.