Thiết bị xử lý flo qui mô hộ gia đình

  • 504

Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định vừa đặt hàng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng TP.HCM 200 thiết bị lọc chất flo dư trong nước sinh hoạt. Dự kiến các bộ lọc này sẽ cấp cho những hộ có nước giếng chứa hàm lượng flo cao tại Bình Định.

Bộ lọc flo dư trong nước sinh hoạt dựa trên nguyên tắc xử lý flo bằng ôxit nhôm hoạt tính, được nhóm nghiên cứu tổng hợp từ các muối nhôm. Mẫu lọc này có khả năng xử lý flo dư trong nước từ 15 mg/lít xuống còn 0,5 mg/lít.

Bộ lọc vận hành đơn giản, có khả năng xử lý liên tục 900 lít nước/tháng. Sau một tháng, người sử dụng có thể tái sinh lớp hoạt tính ôxit nhôm bằng cách cho tiếp xúc trực tiếp với 0,4kg phèn và xả rửa là có thể sử dụng tiếp.

Thiết bị lọc flo được nhóm tác giả Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Viện Khoa học vật liệu đặt tên là flowat. Cục Bản quyền tác giả đã cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả thiết bị flowat cho hai đơn vị nói trên. 

Thiết bị flowat được lắp ráp thử nghiệm tại Bình Định. (Ảnh: N.V.D, TTO)

T.T

Theo Tuổi trẻ
  • 504

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook