Video: Loài kiến chuyên cướp trứng của đồng loại về nuôi làm "nô lệ"

  •  
  • 1.450

Loài kiến này có tên khoa học Formica sanguine, chúng còn được gọi là kiến chiếm hữu nô lệ.

Kiến Formica sanguine
Kiến Formica sanguine.

Kiến Formica sanguine chuyên đi tấn công tổ của các loài kiến khác như kiến đen Formica fusca, sau đó giết chết kiến chúa và cướp trứng của chúng về tổ để nuôi làm kiến "nô lệ".

Kiến nô lệ khi ở tổ mới sẽ tưởng là tổ của mình, chúng sẵn sàng đi kiếm ăn và chiến đấu để bảo vệ tổ của chính kẻ thù.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, kiến Formica sanguine không phải lúc nào cũng tấn công tổ của loài kiến khác để kiếm nô lệ, các cuộc tấn công đôi khi chỉ là vì mục đích kiếm thức ăn.

Cập nhật: 28/04/2018 Theo VNE
  • 1.450