Video: Thêm bằng chứng về dã nhân khổng lồ

  • 3.958

Trong đoạn video, sinh vật khổng lồ di chuyển dọc theo con đường mòn trong khu rừng, nó băng qua đường từ trái sang phải, tay phải giữ một cái gậy.

Theo Youtube, VNE
  • 3.958

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook