2010: 100% công sở, trường học tại Đà Nẵng có Internet

  •  
  • 115

Đà Nẵng phấn đấu đến 2010 có 100% công sở, trường học, doanh nghiệp lớn, 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70% hộ gia đình có kết nối Internet. 

UBND TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định 100/2006 phê duyệt kế hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của TP từ nay đến năm 2010. Theo đó, TP phấn đấu đến năm 2010 có 100% cán bộ công chức trong bộ máy quản lý nhà nước, 90% cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế, 100% giáo viên và 80% thanh niên biết sử dụng máy tính, truy cập Internet và giao dịch điện tử trên Internet.

Nhiều hội chợ về CNTT đã được tổ chức tại Đà Nẵng trong thời gian qua Ảnh: HC

Về mức độ sẵn sàng kết nối, phấn đấu 100% công sở, 100% trường học có mạng nội bộ và nối mạng Internet, 100% doanh nghiệp lớn, 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70% số hộ gia đình có kết nối Internet. Về tốc độ tăng trưởng của ngành CNTT, Đà Nẵng phấn đấu mức tăng trưởng hàng năm đạt 30 - 40% đối với công nghiệp phần mềm và dịch vụ, 25% đối với công nghiệp phần cứng và khoảng 20% đối với công nghiệp điện tử.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, TP Đà Nẵng sẽ tiến hành 11 chương trình với 20 dự án ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước, xây dựng và phát triển công nghiệp phần cứng - phần mềm – ngành công nghiệp dịch vụ CNTT, trong lĩnh vực giáo dục – y tế - văn hoá – xã hội, trong xây dựng và phát triển hạ tầng truyền thông và trong ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý và xây dựng Trung tâm CNTT Đà Nẵng.

Các giải pháp chính của Đà Nẵng là nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT cho mọi người dân, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng CNTT và Internet, phát triển nhanh các dịch vụ ứng dụng CNTT, dịch vụ trên Internet, tạo điều kiện cho việc ứng dụng rộng rãi CNTT trong toàn xã hội.

Từ năm 2001 đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã xây dựng hai đề án phát triển CNTT theo Đề án 112 của Chính phủ, nhưng mới thực hiện 30% trên 36 đầu mối là các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc các quận, huyện, các sở, ban, ngành; còn lại 70% đầu mối vẫn chưa thực sự quan tâm.

Hải Châu

Theo VietNamNet
  • 115