Ảnh về thiết bị bay hình cầu đầu tiên của Nhật Bản

  • 1.103

Tích hợp camera, mô hình quả cầu bay này trở thành thiết bị lý tưởng để sử dụng trong những nhiệm vụ tìm kiếm ở những nơi có địa hình mà con người không thể vươn tới...

>>> Bộ quốc phòng Nhật trình diễn thiết bị bay đầu tiên hình cầu
>>> Video: Thiết bị bay hình cầu đầu tiên của Nhật Bản

Theo Gizmag
  • 1.103

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook