Ảnh cực hiếm về mậu dịch thời bao cấp ở Việt Nam

  •  
  • 9.184

Kéo dài từ năm 1954 đến 1986 ở miền Bắc Việt Nam, nhưng dư âm của thời “bao cấp” vẫn còn đến những năm đầu thập niên 1990.

Đây là những hình ảnh về đời sống sinh hoạt, kinh tế, xã hội diễn ra đã cách đây vài chục năm. Lúc đó, hàng hóa được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, chưa được mua bán tự do trên thị trường, người dân chưa được phép vận chuyển hàng từ địa phương này sang địa phương khác.

Xếp hàng gửi xe trước khi vào mua hàng.
Xếp hàng gửi xe trước khi vào mua hàng.

Cảnh mua bán tại một quầy hàng mậu dịch Nhà nước.
Cảnh mua bán tại một quầy hàng mậu dịch Nhà nước.

Các mậu dịch viên.
Các mậu dịch viên.

Mậu dịch viên đang cho khách hàng xem rượu.
Mậu dịch viên đang cho khách hàng xem rượu.

Tại cửa hàng vải.
Tại cửa hàng vải.

Cửa hàng giày dép.
Cửa hàng giày dép.

Người dân đang chờ xếp hàng mua thịt.
Người dân đang chờ xếp hàng mua thịt.

Các mậu dịch viên hàng thịt.
Các mậu dịch viên hàng thịt.

Một cửa hàng mậu dịch quốc doanh.
Một cửa hàng mậu dịch quốc doanh.

Tại cửa hàng bia.
Tại cửa hàng bia.

Một bà mẹ chở con nhỏ trên đường.
Một bà mẹ chở con nhỏ trên đường.

Đài phát thanh là một thứ hàng xa xỉ ngày đó.
Đài phát thanh là một thứ hàng xa xỉ ngày đó.

Tem lương thực 100g.
Tem lương thực 100g.

Phiếu cung cấp thịt cơ động.
Phiếu cung cấp thịt cơ động.

Phiếu mua vải.
Phiếu mua vải.

Phiếu mua lương thực.
Phiếu mua lương thực.

Phiếu mua phụ tùng xe đạp.
Phiếu mua phụ tùng xe đạp.

Tem lương thực 25g.
Tem lương thực 25g.

Tem lương thực 50g.
Tem lương thực 50g.

Phiếu mua xăng mô tô, xe máy.
Phiếu mua xăng mô tô, xe máy.

Tem mua vải.
Tem mua vải.

Sổ mua lương thực.
Sổ mua lương thực.

Phiếu mua chất đốt.
Phiếu mua chất đốt.

Phiếu mua hàng.
Phiếu mua hàng.

Chứng nhận đăng ký máy thu thanh.
Chứng nhận đăng ký máy thu thanh.

Bảng mua lương thực với từng đối tượng.
Bảng mua lương thực với từng đối tượng.

Thông báo các mặt hàng bán Tết.
Thông báo các mặt hàng bán Tết.

Cập nhật: 16/03/2018 Theo hanoimoi
  • 9.184

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook