Bạn biết gì về giá trị của một cây xanh 50 tuổi?

  • 4,73
  • 2.347

Cây xanh là các loại thực vật, do đa phần các cây đều có lá màu xanh nên người ta quen gọi là cây xanh. Là bao gồm tất cả các loài thực vật bậc cao được trồng làm cảnh trong đô thị, hay sống trong các vùng địa lý,sinh thái khác nhau,... có khả năng quang hợp và còn sống!

Một cây xanh có tuổi đời 50 năm có thể tạo ra lượng khí oxy có giá trị 31.250 USD, giúp kiểm soát xói mòn và tăng độ màu mỡ cho đất tương đương với số tiền 31.250 USD.

Giá trị của cây xanh

Cập nhật: 25/12/2018 Theo Vietnam+
  • 4,666666666666673
  • 2.347

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook