Bảo quản rau quả bằng bao bì không gây độc

  • 1.666

Tiến sĩ Lê Văn Tố và các cộng sự ở Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau Thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nghiên cứu thành công 2 loại bao bì để bảo quản rau quả mà không gây độc.

Hai loại bao bì đó là OTTC 2000 và OTR 4000, có thể thay thế việc dùng hoá chất bảo quản như hiện nay.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Tố, nhóm nghiên cứu đã áp dụng biện pháp điều chỉnh thành phần không khí xung quanh sản phẩm, bằng cách giãn nồng độ O2, tăng nồng độ khí CO2 để giãn cường độ hô hấp của rau quả, giảm khả năng hoạt động của các enzym và các vi sinh vật gây hại. Cả hai loại bao bì đều phát huy tác dụng tốt khi ở nhiệt độ 10 độ C.

Để áp dụng biện pháp này, các nhà khoa học đã sử dụng loại bao bì có độ thấu khí thích hợp nhằm đạt đến sự cân bằng về nồng độ khí O2, CO2 sao cho phù hợp với từng loại rau quả.(Theo TTXVN)
  • 1.666

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook