Bảo vệ tuyệt đối cho những tấm ảnh của bạn

  •  
  • 317

Bạn có nhiều tấm ảnh lưu trữ trong máy tính và muốn bảo vệ những tấm ảnh này tránh khỏi những cặp mắt tò mò của người khác bạn đặt ra nhiều biện pháp: tạo một folder chứa ảnh và dùng phần mềm khoá thư mục đó, ẩn các bức ảnh, đặt các bức ảnh vào một file nén có kèm mật mã… Có thể những cách trên sẽ giúp bảo vệ cho những tấm ảnh của mình thế nhưng cách bạn thao tác với chúng sau khi đã đặt mật mã thật là mất thời gian và phức tạp!

Với phần mềm Secret Photoagent Andy 007, những bức ảnh của bạn sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối và lại rất dễ thao tác sau khi đã mã hoá chúng.

Mặc định Secret Photoagent Andy 007 cung cấp cho bạn 2 phần mềm nhỏ trong bộ cài đặt: Andy 007 – cipherer (dung lượng 859KB) dùng để tạo các mật mã bảo vệ cho ảnh và Andy 007 – viewer (khoảng 673KB) dùng để xem các ảnh đã được bảo vệ bằng mật khẩu của chương trình.

Nguyên tắc làm việc của Secret Photoagent Andy 007 cũng khá dễ hiểu: Bạn có thể dùng chương trình nhóm các ảnh cần bảo vệ (không cần phải di chuyển vị trí của ảnh) vào trong một list ảnh sau đó đặt chung cho chúng một mật khẩu để mở (hoặc thao tác đặt mật khẩu cho từng ảnh khác nhau tuỳ vào nhu cầu của bạn).

Chương trình sẽ tập hợp chúng tạo thành một file riêng có phần mở rộng *.007 chỉ có thể mở bằng trình Andy 007 – viewer , người xem bắt buộc phải nhập mật mã bạn đã đặt mới có thể xem nội dung bên trong của ảnh.

Sau khi kích hoạt chương trình sẽ có 5 thanh công cụ cho bạn

1. Send ciphered photos by email: Trình cho phép bạn đặt mật khẩu cho 1 hay nhiều ảnh sau đó gửi chúng qua email để chia sẻ cho bạn bè hoặc các mụcđích khác.

Hộp thoại Photo for Ciphering hiện lên bạn nhấn Add và đưa các ảnh cần bảo vệ vào list ảnh. Nhấn Forward để sang bước tiếp theo.

Ở đây, chức năng Oversized picture sẽ giúp bạn thay đổi kích cỡ của ảnh (nếu không muốn thay đổi bạn giữ mặc đinh là Do not change. Hộp Set the quality of pictures để bạn định chất lượng ảnh sẽ mã hoá.

Nếu muốn thư mục ảnh tạo ra là một file tự chạy (Application), bạn nhấn chọn Check to create a executable file, cuối cùng nhập tên file (hay thư mục xuất ra) và khung Enter name.

Khi bạn nhấn Forward thì hộp thoại Password sẽ hiện ra và bạn nhập mật mã để bảo vệ các file ảnh vào trong khung này. Chương trình sẽ tự động gán mật mã đã nhập để bảo vệ thư mục ảnh của bạn và báo các thông tin cụ thể sau khi đã mã hoá xong. Nếu muốn gửi ngay file này cho bạn bè bạn nhấn chọn Send via Email.

2. Save ciphered photo in a file: Chọn và lưu các ảnh cần bảo vệ vào một thư mục và lưu vào ổ cứng. Quy trình thao tác hoàn toàn tương tự như trên.

3. Transfer ciphered photos through the Internet: Bảo vệ một file hay một thư mục ảnh và upload chúng lên Internet (chỉ có trong bản đăng ký).

4. Burn ciphered photos onto a CD or DVD: Chức năng bảo vệ một file/thư mục ảnh sau đó ghi chúng lên CD hay DVD để lưu trữ (chỉ có trong bản đăng ký).

5. Decode ciphered photos: Chức năng giải mã các ảnh đã được đặt mật khẩu (khác với trình Andy 007 – viewer chỉ dùng để xem ảnh được mã hoá) (chỉ có trong bản đăng ký).

Chương trình có dung lượng 1,66MB và chiếm 2,12MB dung lượng ổ cứng sau khi cài đặt, tương thích với mọi hệ điều hành. Bạn có thể tải bản dùng thử 15 ngày của chương trình tại trang web http://www.download.com/Secret-PhotoAgent-Andy-007/3000-12511_4-10623635.html.

Nguyễn Đình Đại Dương

Theo Thanh Niên
  • 317

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook