MS Word: Định dạng phông chữ, thay đổi độ giãn chữ, trang trí chữ cho sinh động.

 •   37
 • 28.867
Định dạng phông chữ.

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn font chữ cần định dạng.

2. Vào Format \ Font (Ctrl + D)

Format \ Font

=> Xuất hiện hộp thoại Font:

 Hộp thoại Font

3. Chọn thẻ Font

 • Font: Chọn loại phông chữ
 • Font style: Chọn kiểu chữ bình thường, đậm, nghiêng, đậm nghiêng
 • Size: Chọn kích thước chữ.
 • Font color: Màu chữ
 • Underline style: Loại đường gạch chân chữ.
 • Underline color: Màu đường gạch chân chữ.
 • Effects: Một số kiểu lựa chọn bổ sung:
  • R Strikethrough: Gạch giữa chữ.
  • R Double strikethrough: Nét gạch đôi giữa chữ.
  • R Superscript: Chỉ số trên. (Ctrl + Shift + =)
  • R Subscript: Chỉ số dưới. (Ctrl + =)
  • R Shadow: Kiểu hình bóng
  • R Outline: Nét chữ bao ngoài.
  • R Emboss: Chữ nổi mờ (màu trắng) trước
  • R Engrave: Chữ nổi mờ (màu trắng) sau.
  • R All caps: Chữ in hoa lớn
  • R Hidden: Ẩn chữ.

- Sau khi đã chọn kiểu định dạng font chữ xong, nếu muốn để định dạng mặc định cho các file sau thì kích vào nút Default. Một hộp thoại xuất hiện:

 Microsoft Office Word
Bạn có muốn đổi lại định dạng font chữ mặc định cho các file mới sau này không?

 • Chọn Yes: Đồng ý
 • Chọn No: Không đồng ý

4. Chọn nút OK để hoàn thành việc định dạng lại font chữ.

* Trường hợp bạn có thể sử dụng thanh công cụ Formatting để định dạng nhanh font chữ của mình:

- Định dạng theo những style có sẵn:

Style

- Định dạng font chữ:

Font

- Định dạng cỡ chữ:

Size

- Chữ đậm: Chữ đậm

- Chữ nghiêng: Chữ nghiêng

- Chữ gạch chân: Chữ gạch chân

Thay đổi độ giãn chữ.

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn font chữ cần định dạng.

2. Vào Format \ Font (Ctrl + D), xuất hiện hộp thoại Font

3. Chọn thẻ Character spacing, hộp thoại Font có hình ảnh sau:

 • Scale: Định dạng độ giãn chữ theo %.
 • Spacing: Khoảng cách giữa các chữ
  • By:  Tăng: Giãn thưa chữ
          Giảm: Giãn chữ mau
 • Position: Vị trí ở dòng
  • By:  Tăng: Vị trí chữ lên cao dần so với dòng
          Giảm: Vị trí xuống dần so với dòng
 • Nút Default: Nếu muốn mặc định độ giãn chữ này cho các file sau.

4. Chọn nút OK hoàn thành viện thay đổi độ giãn chữ.

Trang trí chữ cho sinh động.

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn font chữ cần định dạng.

2. Vào Format \ Font (Ctrl + D), xuất hiện hộp thoại Font.

3. Chọn thẻ Text Effects, hộp thoại Font có hình ảnh sau:

 • Lựa chọn các hoạt hình chữ ở ô Animations.
 • Nút Default: Nếu muốn mặc định độ giãn chữ này cho các file sau.

4. OK

Sau khi kích nút OK, đoạn font chữ đã chọn sẽ có kết quả nhấp nháy theo loại đã chọn ở ô Animations. Ví dụ:

Lưu ý: Với việc trang trí chữ cho sinh động này chỉ nhìn trên màn hình máy tính, khi in sẽ không xuất hiện những hình ảnh nhấp nháy.

Theo QuanTriMang.com
 • 37
 • 28.867

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook