Bất ngờ thú vị về quả trứng

  •   2,33
  • 3.518

Trung bình một người tiêu thụ 182 quả trứng mỗi năm; 140 trứng chim cút tương đương với một trứng đà điểu.

>>> Trứng gà nằm trong trứng gà
>>> Video: Ly kỳ chuyện rắn ăn trứng biết bỏ vỏ

Bất ngờ thú vị về quả trứng
Bất ngờ thú vị về quả trứng

Theo Vnexpress, Health
  • 2,33
  • 3.518

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook