Bất ngờ thú vị về quả trứng

  • 12
  • 3.001

Trung bình một người tiêu thụ 182 quả trứng mỗi năm; 140 trứng chim cút tương đương với một trứng đà điểu.

>>> Trứng gà nằm trong trứng gà
>>> Video: Ly kỳ chuyện rắn ăn trứng biết bỏ vỏ

Bất ngờ thú vị về quả trứng
Bất ngờ thú vị về quả trứng

Cập nhật: 10/11/2014 Theo Vnexpress, Health
  • 12
  • 3.001

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook