Bò & Gà

  •  
  • 609

Chàng nọ sắp sửa lên đường ứng thí, Bò bèn than thở với Gà trống choai:

- Phen này cậu chủ lủ khủ đi thi, đến lúc tiễn thì chắc anh phải chết. Còn tôi chẳng thoát, cậu chủ đậu rồi tôi ra mâm cỗ!

Gà ta nghe thế, ngán ngẩm bảo rằng:

-Tôi thì phận hẩm, chắc mẩm toi rồi. Nhưng mà sức hắn học dốt như anh, chữ xấu như tôi. Chỉ có tôi toi, còn anh chắc chắn rất thọ đấy!

TH (Sưu tầm)
  • 609

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook