Bồn hấp thụ cácbon đang yếu dần

  • 582

Các nhà khoa học tại Hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu tại Copenhagen tuần trước cho biết tác động cân bằng của những bồn hấp thụ cácbon đất liền và biển đang dần yếu đi.

Tiến sĩ Mike Raupach, nhà khoa học thuộc CSIRO, đồng thời là trưởng dự án cácbon toàn cầu, cho biết: “Rừng, đồng cỏ và biển đang hấp thụ cácbon đioxit từ khí quyển nhanh hơn bao giờ hết, nhưng những bồn hấp thụ cácbon này sẽ không thể theo kịp lượng khí thải tăng nhanh hiện nay”.

“Do những bồn hấp thụ CO2 tự nhiên này là những công cụ quan trọng chống lại thay đổi khí hậu, chúng ta không thể không lưu tâm đến chúng”.


Tiến sĩ Raupach và nhà khoa học người Thụy Sĩ, tiến sĩ Nicolas Gruber, đồng chủ trị một trong 43 phiên họp tại hội nghị - Thay đổi khí hậu, khả năng bị tổn thương của bồn hấp thụ cácbon.

Tiến sĩ Raupach cho biết mối lo ngại về khả năng bị tổn thương của bồn hấp thụ cácbon khởi nguồn từ việc phát hiện một số cơ chế có thể khiến tác động cân bằng của biển và đất liền yếu đi hoặc thậm chí đảo ngược.

“Thay đổi như vậy có thể để lại những hậu quả to lớn đối với tính phức tạp hoặc tốc đổ thay đổi khí hậu, và các nhà khoa học sẽ họp tại Copenhagen để xem xét và đưa ra câu hỏi với ngiên cứu mới nhất, để từ đó đưa ra những lời khuyên cho những nhà hoạch địch chính sách”.

Những phát hiện về sự trao đổi nhiệt và CO2 giữa khí quyển và biển được thảo luận tại Copenhagen. (Ảnh: CSIRO)

Thảo luận sẽ tập trung vào:

• Thay đổi của bồn hấp thụ cácbon đất liền qua dịch chuyển thành phần khí quyển, thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, sự phá rừng, tần số cháy và sự tấn công của sâu bọ. Tất cả những yếu tố này có thể làm chậm hoặc đảo ngược tác động của những bồn chứa này.

• Giải phóng cácbon hiện nằm trong đất bị đóng băng, dưới dạng CO2 và mêtan (một loại khí nhà kính có tác động lớn hơn CO2).

• Dịch chuyển sản xuất nông nghiệp thực phẩm trên quy mô lớn, có khả năng đẩy nhanh quá trình phát quang và phá rừng. Chu trình này hiện chiếm 15-20% cácbon giải phóng.

Những phát hiện về sự trao đổi nhiệt và CO2 giữa khí quyển và biển cho thấy thay đổi khí hậu sẽ không thể đảo ngược được trong ít hơn 1000 năm tới.

Các nhà khoa học thuyết trình tại hội nghị trong những chuyên mục về: băng biển, mực nước biển tăng, lưu thông biển, cô lập cácbon, giữ và chứa cácbon, thay đổi cách sống và thích nghi sản xuất nông nghiệp của chúng ta.

Cập nhật: 25/03/2009 G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 582
Xem thêm: cácbon rừng CO2 biển

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook