Cách virus Ebola tấn công cơ thể con người

  • 1.014

Virus Ebola đi vào cơ thể qua tiếp xúc với máu, nước tiểu, phân, tinh trùng và các dịch cơ thể bị nhiễm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày.

Cách virus Ebola tấn công cơ thể con người
Cách virus Ebola tấn công cơ thể con người

Cập nhật: 11/08/2014 Theo Vietnam+
  • 1.014

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook