Cái biển

  • 46
  • 699

Mùa hè, chị nọ đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Đang tắm thì có một đám đàn ông đi tới, họ cũng chuẩn bị xuống tắm.

Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình đi lên. Vừa che vào thì toán đàn ông cười rộ lên, chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này sâu 1 mét".

Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì toán đàn ông lại càng cười dữ hơn. Chị cuối xuống, thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này dành cho nam giới".

Cập nhật: 29/05/2006 Sưu tầm
  • 46
  • 699

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook