Cận cảnh tên lửa đẩy mới nhất của châu Âu

  • 1.666

Cơ quan không gian châu Âu mới ra mắt một loại tên lửa đẩy mới nhất Vega trong một chiến dịch chinh phục vũ trụ.

Vega là một tên lửa đẩy nhỏ nhất trong 3 tên lửa đẩy song song (Ariane, Soyuz và Vega), được châu Âu sản xuất và tập trung khai thác để thay thế tên lửa đẩy Ariane - một loại tên lửa đẩy tốt nhất thế giới nhưng chỉ là một tên lửa phóng.

Dưới đây là những hình ảnh về tên lửa mới nhất Vega:

Vega được phóng lần đầu tiên tại Kourou, Guiana, Pháp vào tháng 1/2012.
Vega được phóng lần đầu tiên tại Kourou, Guiana, Pháp vào tháng 1/2012.

Vega là một loại tên lửa mới cỡ nhỏ của Châu Âu.
Vega là một loại tên lửa mới cỡ nhỏ của Châu Âu.

Vega được lắp vào bệ phóng tại Pháp ngày 26/1/2012. Nó sẽ mang theo 9 vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó có vệ tinh Lares, Almasat-1 của cơ quan không gian ASI, Italia và 7 vệ tinh Cubesats của các trường đại học Châu Âu.
Vega được lắp vào bệ phóng tại Pháp ngày 26/1/2012. Nó sẽ mang theo 9
vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó có vệ tinh Lares, Almasat-1 của cơ quan không
gian ASI, Italia và 7 vệ tinh Cubesats của các trường đại học Châu Âu.

Vega được đặt tại khu vực phóng tàu vũ trụ Châu Âu ở Guiana, Pháp.
Vega được đặt tại khu vực phóng tàu vũ trụ Châu Âu ở Guiana, Pháp.

Đưa Vega vào bệ phóng tháng 4/2011
Đưa Vega vào bệ phóng tháng 4/2011

Vega được đặt trong giàn tự động tại bệ phóng.
Vega được đặt trong giàn tự động tại bệ phóng.

Vệ tinh Lares đang được kiểm tra để Vega phóng lên vũ trụ.
Vệ tinh Lares đang được kiểm tra để Vega phóng lên vũ trụ.

Các bộ phận của Vega đang được lắp ráp.
Các bộ phận của Vega đang được lắp ráp.

Vega đang chờ được phóng lên không gian.
Vega đang chờ được phóng lên không gian.

Theo Bee
  • 1.666

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook