Can you speak Vietnamese?

  •   48
  • 2.117

Giáo viên dạy Anh văn nói với một giáo viên khác:

- Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tui có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa

Giáo viên kia thắc mắc:

- Vậy có gì không ổn?

Giáo viên Anh văn đáp:

- Không ổn là bài làm nó như thế này: Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi: "Can you speak Vietnamese?' Công chúa trả lời: "Sure". Thế là nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.

Bài do bạn Thanh Loan gửi
  • 48
  • 2.117

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook