Những bức ảnh đẹp nhất của ngày Giáng sinh 2011 trên toàn thế giới

  • 3.083

Những bức ảnh đẹp nhất được chụp trong ngày 24/12/2012 tại nhiều đất nước khác nhau trên thế giới do MSNBC bình chọn.

Những bức ảnh đẹp nhất của ngày Giáng sinh 2011 trên toàn thế giới

Những bức ảnh đẹp nhất của ngày Giáng sinh 2011 trên toàn thế giới

Cập nhật: 26/12/2011 Theo Giáo dục
  • 3.083

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook