Cấp độ tình yêu

  • 2,34
  • 1.273

- Một anh chàng A đang đi ở trên đường Húc phải cô nàng B (tình cảm ở cấp độ 1) => sinh ra định Luật Hook.

- Sau lần "húc" đó anh ta gặp lại cô nàng nhưng không phải là húc nữa mà "hích" phải cô ta (tình cảm ở cấp độ 2) => sinh ra cơ chể Higgs.

- Lần tiếp theo anh ta gặp lại ở trong thì anh ta đã ôm cô ta rồi (tình cảm ở cấp độ 3) => sinh ra định luật Ohm.

- Sau lần đó anh ta gặp lại cô ta thì đã Hôn rồi (tình cảm ở cấp độ 4) => sinh ra hiệu ứng Hall.

- Cuối cùng là anh ta phờ ra đấy (tình cảm ở cấp độ 5) => sinh ra định luật Faraday.

Cập nhật: 20/06/2006 Sưu tầm
  • 2,254
  • 1.273

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook