Chèn một số đối tượng vào nội dung file

  •  
  • 328

MS Word: Bạn muốn chèn một số file của những chương trình khác vào file.doc của mình, QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn cách làm như sau:

1. Vào Insert / Object…

Insert / Object…

2. Xuất hiện hộp thoại Object.

*Chèn file mới của các chương trình. Chọn thẻ Create New

Create New Object

Lựa chọn chương trình muốn chèn trong Object type và bắt đầu chèn bằng file mới của chương trình đó. Tùy theo từng máy tính đã cài đặt các chương trình sẽ hiển thị trong danh sách mục Object type.

- Adobe Acrobat 7.0 Document: Chương trình tạo file.pdf
- Adobe Photoshop Image: Chương trình tạo và chỉnh sửa ảnh (file.psd)
- Bitmap Image: Chương trình vẽ ảnh đơn giản
- Calendar Control 11.0: Chèn bảng điều khiển lịch
- Flash Document: Chèn file flash
- Media Clip
- Microsoft Excel Chart: Chèn chương trình vẽ biểu đồ của Excel
- Microsoft Equation: Chèn chương trình nhập công thức toán học.
- ………………
- R Display as icon: Hiển thị biểu tượng của chương trình bạn chọn trong hộp thoại và ở nội dung file văn bản.
- Nút Change Icon…: Thay đổi biểu tượng hiển thị.

Sau khi kích nút OK để hoàn thành, trên file văn bản sẽ hiển thị đối tượng đã chèn:

Bitmap Image
(Ví dụ hình ảnh chèn một Bitmap Image)

Khi kích đúp vào đối tượng (hình vẽ) MS Word sẽ tự động mở chương trình tạo nên đối tượng đó để bạn chỉnh sửa.

* Chèn file đã có của các chương trình. Chọn thẻ Create from File

Create from File

- Kích vào nút Browse…: Tìm đường dẫn và lựa chọn file muốn chèn
- R Link to file: Đặt liên kết đến file được chèn
- R Display as icon: Hiển thị biểu tượng của chương trình bạn chọn trong hộp thoại và ở nội dung file văn bản.
- Nút Change Icon…: Thay đổi biểu tượng hiển thị.

Sau khi kích nút OK để hoàn thành, trên file văn bản sẽ hiển thị biểu tượng của đối tượng đã chèn:

* Nếu muốn xem đối tượng chèn, bạn chỉ cần kích đúp vào biểu tượng. Màn hình xuất hiện thông báo:


Chọn Yes đồng ý mở, màn hình tiếp tục mở hộp thoại Packger:


Kích nút Open để mở, đối tượng đó sẽ mở ra cửa sổ mới cho bạn xem.

 

HT - TH (QuanTriMang)
  • 328

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook