Chiếc giường

  •   3,76
  • 4.280

 Hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách đi thăm Viện bảo tàng Pháp, nói: - Trước mắt quý vị là chiếc giường, mà trên đó vua Louis XVI đã trút hơi thở cuối cùng.

Một du khách hỏi lại: - Nhưng vua Louis XVI đã bị xử chặt đầu kia mà?!

- Phải... - Hướng dẫn viên bình thản giải thích - Chiếc giường này và cán chiếc rìu chém đầu ông ấy được làm từ cùng một cái cây.

--- * * * ---

Mọi người đang chăm chú ngắm nhìn những vật trưng bày trong viện bảo tàng thì chợt nghe có tiếng vỡ loảng xoảng. Hướng dẫn viên hốt hoảng trách một du khách:

- Sao ông vô ý vậy?! Ông có biết đây là chiếc bình từ thế kỷ XI không?!

- Ôi dào, thế mà tôi cứ lo đó là chiếc bình mới cơ chứ!

Sưu tầm
  • 3,76
  • 4.280

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook