Video: Mô phỏng vệ tinh F-1 trong không gian

  •  
  • 832

Trong nhiệm vụ dài ngày trên Trạm Vũ trụ quốc tế sắp tới, Phi hành gia Akihiko Hoshide (JAXA) sẽ thực hiện nhiệm vụ phóng vệ tinh nhỏ ra ngoài quỹ đạo với thiết bị J-SSOD. Các vệ tinh nhỏ được phóng lên lần này bao gồm F-1, RAIKO, FITSAT-1, WE WISH và TechEdSat được lắp ghép với với tàu vận tải Kounotori (HTV-3). Tàu HTV-3 sẽ phóng lên quỹ đạo từ trung tâm Tanegashima trên tên lửa đẩy HII-B dự kiến ngày 21/7. Sau khi được phóng lên quỹ đạo, tàu HTV-3 sẽ tách khỏi tên lửa đẩy HII-B thiết lập kênh liên lạc với trạm điều khiển mặt đất và tiến về phía Trạm vụ trũ quốc tế.

>>> Vệ tinh của FPT sẽ phóng lên quỹ đạo tháng tới

Theo Youtube, VNE
  • 832

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook