Chuẩn bị thẩm định dự án điện hạt nhân

  •  
  • 473

Ngày 11/2, tại Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Năng lượng nguyên tử, Tổ chức An toàn hạt nhân và Công tư Điện nguyên tử mở hội thảo giới thiệu một số vấn đề pháp lý, kỹ thuật liên quan đến thẩm định Báo cáo đầu tư, và nghiên cứu lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

Các nhà khoa học, hoạch định chính sách trong nước và chuyên gia nước ngoài thống nhất cho rằng Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ thẩm định sự đầy đủ và tính hợp lý của các nội dung Báo cáo đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có; các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh, quốc phòng.

Hiện Việt Nam đã có sự chuẩn bị các cơ sở hạ tầng cần thiết của quốc gia cho phát triển điện hạt nhân, thông qua việc thực hiện các đề án trong kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược ứng dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, và trong quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Song các đại biểu đã đề xuất cần phải chuẩn bị một báo cáo đầy đủ về hiện trạng các cơ sở hạ tầng quốc gia cần thiết cho điện hạt nhân, để báo cáo Hội đồng thẩm định Nhà nước và trình Quốc hội cùng với Báo cáo đầu tư Dự án, điện hạt nhân Ninh Thuận.

Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép sử dụng các tiêu chuẩn về địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong nghiên cứu lựa chọn địa điểm, để có căn cứ cho Hội đồng thẩm định Nhà nước đánh giá sự phù hợp của 2 địa điểm là Phước Dinh và Vĩnh Hải (Ninh Thuận).

Bộ Công thương cần xem xét tính đầy đủ của nội dung Báo cáo đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của quy trình thẩm định để có thể có những hoàn thiện bổ sung cần thiết vào Báo cáo đầu tư cũng như hồ sơ thẩm định Báo cáo đầu tư./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 473

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook