điện hạt nhân

  • Lò phản ứng hạt nhân thời tiền sử Lò phản ứng hạt nhân thời tiền sử
    Ở Okno nước cộng hòa Gabon là nơi có mỏ Uran nổi tiếng. Tháng 6 năm 1972, một nhà máy chế biến quặng Uran của Pháp vô cùng kinh ngạc khi phát hiện rằng quặng Uran mới nhập về đã có người sử dụng rồi.