Có không?

  •   3,718
  • 8.584

Một con vịt bước vào quán bar, đến bên quầy rượu yêu cầu món khoai tây chiên giòn.

- “Không có”, chủ quán nói.

Con vịt bước ra. Tối hôm sau, con vịt quay lại quầy rượu và hỏi:

- “Có khoai tây chiên giòn không?”

- “Không!”.

Nó quày quả bước đi. Tối tiếp theo, con vịt lại vào quán bar.

- “Có khoai tây chiên giòn không?”

- “Không”, chủ quán giận giữ trả lời. “Tối hôm qua tao đã nói không có, tối hôm kia cũng không. Lần sau mà mày tới đây hỏi một lần nữa, tao sẽ lấy đinh, ghim cái mỏ nhọn của mày lại”.

Tối hôm sau nữa, con vịt lại đến.

- “Có đinh không?”

- “Không!”

- “Tốt đấy”, con vịt nói: “Thế có khoai tây chiên giòn không?”.

(Sưu tầm)
  • 3,718
  • 8.584

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook