Có thần giao cách cảm điện thoại?

  • 1.350

Nhiều người nhận thấy có hiện tượng vừa nghĩ đến ai đó thì ít lâu sau nhận được điện thoại của chính người đó. Nhà sinh vật học Anh Rupert Sheldrake gọi hiện tượng này là “thần giao cách cảm (Ảnh: Reuters, TTO)điện thoại”.

Ông thậm chí đã tiến hành các thí nghiệm chứng minh rằng có sự biết trước về cuộc gọi hoặc cả thư điện tử (email) nữa.

Cách thí nghiệm như sau: mỗi người tham gia thí nghiệm ghi tên và số điện thoại của bốn người thân. Một trong bốn người này sẽ gọi điện thoại ngẫu nhiên cho người đã ghi tên mình và người được gọi phải đoán xem là ai gọi trước khi cầm máy. Tỉ lệ đoán đúng người gọi điện trong nghiên cứu của ông Sheldrake là 45% và tỉ lệ cũng tương tự trong nhóm đoán người gửi thư điện tử.

Nghiên cứu mới chỉ dựa trên 63 người tham gia thí nghiệm điện thoại và 50 người tham gia gửi thư điện tử, nên kết quả nghiên cứu chưa thuyết phục công chúng lắm. Tuy vậy ông Sheldrake vẫn tin vào chuyện thần giao cách cảm điện thoại và cho biết sẽ nghiên cứu mở rộng với trường hợp tin nhắn qua điện thoại di động.

N.T.ĐA

Cập nhật: 07/09/2006 Theo Reuters, Times Online, Tuổi trẻ
  • 1.350

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook