Con nhà tông giống cái gì?

  • 3,86
  • 1.761

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thế mà hai bố con nhà nọ không giống tông, chẳng giống cánh lại giống cái khác mới mệt...bà mẹ.

Ông nội hỏi cháu:

- Ông nghe nói cô giáo đã mời bố cháu đến lớp để phàn nàn về hành vi của cháu, đúng không?

- Đúng ạ! Nhưng sau đó, cô giáo lại mời mẹ cháu đến để phàn nàn về hành vi của bố cháu.

Cập nhật: 11/07/2006 Sưu tầm
  • 3,833333333333336
  • 1.761

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook