Cơn thịnh nộ của bầy "nữ chúa sơn lâm"

  •  
  • 4.549

Những con sử tử cái nổi giận và tấn công sư tử đực khi tính mạng đàn con của chúng bị đe dọa.

Một con sư tử đực tới gần một bầy sư tử non trong công viên quốc gia Serengeti, Tanzania. Nó muốn cắn chết những con sư tử nhỏ để có cơ hội giao phối với mẹ của chúng.
Một con sư tử đực tới gần một bầy sư tử non trong công viên quốc gia Serengeti, Tanzania.
Nó muốn cắn chết những con sư tử nhỏ để có cơ hội giao phối với mẹ của chúng.

Ngay lập tức một con sư tử cái chặn đường con sư tử đực để bảo vệ con của nó.
Ngay lập tức một con sư tử cái chặn đường con sư tử đực để bảo vệ con của nó.

Đương nhiên sư tử đực không chùn bước. Nó tấn công con sư tử cái.
Đương nhiên sư tử đực không chùn bước. Nó tấn công con sư tử cái.


Một con sư tử cái khác lao tới để tiếp ứng.

Rồi một con sư tử cái nữa xung trận.
Rồi một con sư tử cái nữa xung trận.

Hàm răng của những bà mẹ cắm ngập vào lớp da của sử tử đực.
Hàm răng của những bà mẹ cắm ngập vào lớp da của sử tử đực.

Một con sư tử đực xuất hiện. Có vẻ như nó là bố của những sư tử con.
Một con sư tử đực xuất hiện. Có vẻ như nó là bố của những sư tử con.

Vì thế nó tấn công con sư tử đực kia.
Vì thế nó tấn công con sư tử đực kia.

Những con sư tử cái càng đánh càng hăng.
Những con sư tử cái càng đánh càng hăng.

Sự quyết liệt của chúng khiến con sư tử đực trở nên yếu thế.
Sự quyết liệt của chúng khiến con sư tử đực trở nên yếu thế.

Uy lực và độ chính xác trong các đòn của sư tử đực giảm dần.
Uy lực và độ chính xác trong các đòn của sư tử đực giảm dần.

Cuối cùng nó bỏ chạy, song một con sư tử cái vẫn bám theo nó.
Cuối cùng nó bỏ chạy, song một con sư tử cái vẫn bám theo nó.

Theo VNE
  • 4.549

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook