"Dẫn" bà qua đường

  •   4,34
  • 1.493

Có một thắng nhóc đi học về khoe với bố nó:

- Bố ơi, hôm nay con dẫn một bà già qua đường. Bố nó xoa đầu khen và thưởng cho nó một cái kẹo.

Hôm sau, nhóc cùng ba người bạn nữa về và nói:

- Bố ơi, bọn con vừa dẫn một bà già qua đường. Bố nó lại khen và cho mỗi đứa một cái kẹo.

Hôm sau nữa thằng nhóc kéo cả lớp về nhà và bảo:

- Bố ơi, chúng con vừa dẫn một bà già qua đường.

Bố nó vẫn khen, cho kẹo nhưng hỏi: - Từng này đứa dẫn một bà già qua đường hay sao?

Thằng nhóc liền trả lời: - Bố tưởng dễ lắm à, bà ta chống cự như điên ấy cả lớp mới kéo bả qua được....

Sưu tầm
  • 4,34
  • 1.493

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook