Đất Mặt trăng nguy hiểm đối với tế bào các loài động vật có vú

  •  
  • 1.921

Ngoài bức xạ vũ trụ, những người khai phá Mặt trăng sẽ còn chịu nguy hiểm do đất Mặt trăng tác động xấu và làm thay đổi ADN của các tế bào.

Theo các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí GeoHealth, các nhà khoa học ở Đại học Y Stony Brook (Mỹ) đã đi đến kết luận rằng những người sinh sống lâu dài trên Mặt trăng sẽ gặp nguy hiểm bởi đất Mặt trăng.

Đất và bụi Mặt trăng có thể giết chết các tế bào của động vật có vú
Đất và bụi Mặt trăng có thể giết chết các tế bào của động vật có vú - (Ảnh: Hightech).

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, các nhà khoa học đã trộn lẫn các tế bào của chuột và người với đất Mặt trăng có nguồn gốc nhân tạo. Họ nhận thấy các tế bào bị chết khá nhanh hoặc ADN của của các tế bào thay đổi rất nhiều. Theo các nhà sinh vật học, bụi Mặt trăng có khả năng phản ứng mạnh mẽ với các tế bào sống, oxy hóa chúng.

Vì vậy, các nhà sinh vật học sẽ tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của đất Mặt trăng đối với sinh vật sống và trong các thử nghiệm tiếp theo, các nhà khoa học cần phải tìm hiểu xem giả thiết của họ có được xác nhận đối với loại đất Mặt trăng thật sự hay không. Ngoài ra, hiện tại họ vẫn chưa rõ các tế bào trong cơ thể sống chứ không tách biệt khỏi cơ thể, sẽ phản ứng với đất Mặt trăng như thế nào.

Các nhà khoa học đã tính đến tác động của bụi Mặt trăng đối với cơ thể ngay sau khi các nhà du hành vũ trụ than phiền về sức khỏe - họ ho và hắt hơi do những hạt mịn regolith từ bề mặt Mặt trăng dính vào bộ quần áo du hành. Ngoài ra, những dữ liệu này sẽ rất hữu ích cho việc xây căn cứ lâu dài trên Mặt trăng.

Cập nhật: 09/05/2018 Theo motthegioi
  • 1.921

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook