Đố vui

  •   55
  • 1.570

Hai người bạn thân, một người thì thông minh; người kia thì ngốc nghếch. Một hôm, hai người bạn dự thi trò chơi đố vui. Người bạn thông minh thi trước. Anh MC bắt đầu ra câu hỏi:

- Anh có biết tên của nhà bác học nổi tiếng nào không?

- Đó là Lê-nin.

- Vậy đố anh Lê-nin xin năm mấy?

- Năm 1873. (ví dụ)

- Thế anh có muốn trở thành nhà bác học như ông ấy ko?

- Có.

- Anh có muốn khám phá những hành tinh mới không?

- Ước mơ từ thuở nhỏ!

Sau cuộc thi, người ban ngốc nghếch hỏi trước câu hỏi từ người bạn của mình. Anh ta học không sót một chữ. Thế rồi, vì chờ thí sinh tiếp theo quá lâu nên ban tổ chức đã đổi câu hỏi. Xong cuộc thi lại được bắt đầu! MC hỏi:

- Anh tên là gì?

- Lê-nin

- Anh sinh năm mấy?

- Năm 1873

- Anh có bị điên không?

- Có

- Anh có muốn vô nhà thương điên không?

- Ước mơ từ thuở nhỏ!

- ???

Bài do bạn đọc Phan Tấn Phú gửi - Email: [email protected]

  • 55
  • 1.570