Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước

  •   2,84
  • 18.563

Những bức ảnh quý báu ghi lại hình ảnh Việt Nam 100 trước (1914-1917) đang được lưu giữ tại bảo tàng Albert Kahn của Pháp khiến nhiều người bất ngờ.

Tổng hợp những bức ảnh Việt Nam của 100 năm trước

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Một góc Tràng Tiền cho người ta cái cảm giác rất quen, nhiều người có thể nhận ra ngay nơi này.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Một nhóm phụ nữ đang ngồi quay sợi.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Một vị quan quận trong trang phục thời xưa.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Hình ảnh Bà Đồng trong văn hóa Chầu Văn.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Quan Phục ngày ấy. Phỏng đoán bức ảnh này được chụp vào năm 1915.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Cảnh cho chữ, viết đối ngày Tết.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Một vị quan tổng đốc và gia đình của ông ấy.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Văn hóa lúa nước 100 năm trước có khác với bây giờ?

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Nhà sư 100 năm trước.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Bức ảnh "Móng tay của nhà nho" thể hiện rõ quan niệm thời xưa rằng người có chữ không được làm công việc chân tay.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Cô gái hút thuốc phiện, Hà Nội năm 1915.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Nghệ sĩ ở Sài Gòn trước một buổi diễn.

Những hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp của 100 năm về trước
Chứng nhân lịch sử, cây cầu Long Biên.

Theo webtretho
  • 2,84
  • 18.563

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook