Đồng đều

  •   4,73
  • 519

Bố là người rất "Khắt khe". Cô con gái xin phép đi chơi với người yêu, bố liền dặn kỹ:

- Nhớ đừng để cho người ta khinh mình đấy.

- Khinh là sao hở bố?

- Đừng để cho người ta hôn mình.

Sau khi người con gái đi chơi trở về, bố liền hỏi ngay:

- Sao? Con không để họ khinh chớ?

- Bố đừng lo. Người ta "Khinh" con bao nhiêu thì con khinh lại bấy nhiêu, cho đồng đều bố ạ!

Sưu tầm
  • 4,73
  • 519

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook