Dự báo tình trạng các đại dương

  •  
  • 286

Cung cấp cho toàn cầu những bản tin dự báo về tình trạng của các đại dương trong vòng 15 ngày, tương tự như đối với khí quyển: đó là tham vọng của dự án Mercator.

Mô hình dự báo của Mercator
Dự án Mercator đã được thành lập cách đây 10 năm bởi một nhóm nhà đại dương học đến từ các chân trời khác nhau với cùng mục tiêu là tạo một đài quan sát thường trực có khả năng lập bản đồ hàng ngày của đại dương.

Sáu cơ quan đã tham gia dự án này là CNES – cho mượn các vệ tinh quan sát Jason và Envisat – CNRS, IRD, Ifremer- tặng hệ thống phao Argos – Météo France và SHOM.

Tất cả các dữ liệu đo xa bằng kính và quan sát các trung tâm bờ biển làm cho thêm phong phú các mẫu đại dương với hình ảnh ba chiều được tính toán lại mỗi tuần một lần bởi các máy tinh cực mạnh của Météo France.

Ngày 17/1/2001, hệ thống này đã cho phép lần đầu tiên công bố một bản tin dự báo về tình trạng của đại dương trước 15 ngày và cung cấp cho một nhóm các nhà đại dương học thuộc Ifremer đang thực hiện sứ mệnh ở Bắc Đại Tây Dương.

Sau thành công này, Mercator Ocean ra đời vào năm 2002 nhằm cung cấp mỗi tuần những dự báo về tình trạng đại dương với hình ảnh 3 chiều trong suốt 15 ngày. Bản tin đại dương ra đời và cứ mỗi tuần cho xuất bản trên 700 bản đồ.
Năm 2003, việc quan sát của Mercator trải dài từ Bắc Đại Tây Dương đến Địa Trung Hải ngày càng chính xác hơn. Người ta có thể theo dõi sự phát triển của nước biển ở Địa Trung Hải trong lưu vực Đại Tây Dương hoặc quan sát dưới bề mặt vùng xích đạo ở độ sâu 100 m dòng nước chảy ngược vào bờ biển châu Phi. Ngày nay Mercator có tham vọng trải dài hệ thống của mình đến các đại dương khác trên Trái Đất, đầu tiên là trong vòng 25 km. Sau đó, từ nay đến năm 2008 sẽ là trong vòng 5 km.

Theo VietNamNet
  • 286

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook