Dùng Mozilla để gửi và nhận thư trong Gmail

  •  
  • 177

 Gmail là một dịch vụ mail rất hữu dụng, Mozilla lại là công cụ quản lý mail hiệu quả và có tính bảo mật cao. Thế thì sao ta không kết hợp cả hai lại để được một hộp thư tốt nhất nhỉ? Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn cách làm nhanh nhất để gửi và nhận thư trong Gmail bằng Mozilla 1.7.

1. Thiết lập các thông số trong Mozilla 1.7

Trước tiên, bạn tải Mozilla tại www.softwarepatch.com/software/mozilladownload.html

hoặc http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.7.12/mozilla-win32-1.7.12-installer.exe

Sau khi cài đặt, bạn vào Start > All Programs > Mozilla 1.7 để mở chương trình. Khi cửa sổ Mozilla hiện ra, vào Edit > Mail and Newsgroup Account Settings..., sau đó click Add Account... Tiếp theo, bạn chọn Email account > Next để mở cửa sổ khai báo trong Mozilla, rồi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu bao gồm tên và địa chỉ Gmail của bạn, nhấn Next. Chọn POP trong cửa sổ mới, điền pop.gmail.com vào dòng Incoming Serversmtp.gmail.com trong dòng Outgoing Server rồi nhấn Next.

Điền lại địa chỉ Gmail của bạn trong mục Incoming User NameOutgoing User Name rồi click Next. Điền tên nhận dạng hộp thư Gmail vào ô Account Name, nhớ là mỗi hộp thư nên lấy một tên khác nhau. Kiểm tra lại thông tin đã khai báo. Cuối cùng nhấn Finish để xác nhận chọn lựa.

Chọn tiếp thẻ Server Settings dưới tên nhận dạng hộp thư của bạn, bỏ chọn Use secure connection (SSL) ở hàng bên phải để bảo vệ mật khẩu. Kiểm tra xem cổng 995 có xuất hiện trong ô Port không.

Cũng trong cửa sổ Mail & Newsgroups Account Settings, chọn mục Outgoing Server (SMTP) ở ô bên trái, gõ lệnh smtp.gmail.com nếu bạn chưa thấy xuất hiện trong ô Server Name, gõ tiếp cổng nhận thư Gmail là 587 trong mục Port. Bỏ chọn Use name and password, rồi đưa địa chỉ Gmail của bạn vào trong. Đánh dấu kiểm vào ô TLS dưới hàng Use secure connection. Cuối cùng nhấn OK.

2- Thiết lập các thông số trong Gmail

Đăng nhập vào hộp thư Gmail của bạn. Click liên kết Settings ở góc trái phía trên của cửa sổ Gmail. Click vào thẻ Forwarding and POP trong cửa sổ Mail Settings.

Bỏ chọn Enable POP for all mail nếu bạn muốn áp dụng chuyển tiếp thư cho tất cả các thư đã có hoặc Enable POP for mail that arrives from now on nếu muốn chỉ bắt đầu chuyển thư kể từ sau thời điểm bạn đang thiết lập. Cuối cùng nhấn Save Changes để xác nhận.

Bây giờ Gmail và Mozilla của bạn đã sẵn sàng để sử dụng, hãy mở Mozilla lên, chọn Local Folders, rồi nhấn Send and Receive All để bắt đầu tải thư từ Gmail.

Nguyễn Tử Vương

Theo Người Lao Động
  • 177

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook