Game mới về bảo vệ Trái Đất khỏi biến đổi khí hậu

  •  
  • 1.952

Game "Fate of the World" mới được giới thiệu là game phù hợp với những người chơi ưa thích đối mặt với những thách thức.


Giao diện trong game "Fate of the World".

Trong game này, người chơi có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ Trái Đất trước thách thức về biến đổi khí hậu.

Được xây dựng như một game chiến thuật trong đó người chơi mang nặng "trách nhiệm xã hội" là bảo vệ Trái Đất và các nguồn tài nguyên, với các nhiệm vụ như kiểm soát tăng trưởng dân số, trước những đòi hỏi về năng lượng, thực phẩm và không gian sống.

Gobion Rowlands, nhà sáng lập người Anh của "Fate of the World" cho biết đây là một game có bối cảnh người chơi điều khiển Trái Đất trong khoảng thời gian 200 năm và có thể bảo vệ hoặc hủy diệt hành xinh xanh này.

Nói một cách khác, người chơi đang đóng vai người đứng đầu Tổ chức Môi trường Thế giới (GEO). Họ sẽ đề ra các chính sách như cấm khai thác gỗ tại rừng Amazon, yêu cầu toàn bộ cư dân châu Âu tham gia giao thông bằng các phương tiện chạy điện hay ban hành chính sách "mỗi gia đình chỉ có duy nhất một con" tại châu Á.

Theo Vietnam+
  • 1.952

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook