Giải thích sóng hấp dẫn bằng truyện tranh và phim hoạt hình

  • 4,85
  • 3.862

Việc lần đầu tiên phát hiện ra sóng hấp dẫn là một sự kiện lớn và trọng đại của vật lý học hiện đại nói riêng và thế giới nói chung, mở đường cho những phát kiến khác của nhân loại trong tương lai. Dưới đây là một đoạn truyện tranh mini giải thích về sóng hấp dẫn với các hình ảnh và ví dụ khá trực quan để các bạn dễ hình dung hơn và từ đó thấy phát hiện này thật sự "hấp dẫn".

Bạn hiểu thế nào là sóng hấp dẫn?
Bạn hiểu thế nào là sóng hấp dẫn?

Sóng hấp dẫn là những gợn sóng trong "dải lụa" không thời gian.
Sóng hấp dẫn là những gợn sóng trong "dải lụa" không thời gian.

Trái đất quay quanh mặt trời là do mặt trời có khối lượng lớn, tạo nên vùng không gian lớn xung quanh nó bị cong.
Trái đất quay quanh mặt trời là do mặt trời có khối lượng lớn, tạo nên vùng không gian lớn xung quanh nó bị cong.

Sóng hấp dẫn được tạo ra do gia tốc của một vật có khối lượng lớn mà thay đổi vùng không gian cong.
Sóng hấp dẫn được tạo ra do gia tốc của một vật có khối lượng lớn mà thay đổi vùng không gian cong.

Hiện lực hấp dẫn rất yếu về độ lớn so với các lực khác trong vũ trụ.
Hiện lực hấp dẫn rất yếu về độ lớn so với các lực khác trong vũ trụ.

Các nhà khoa học có một "cây thước" khác để tìm sóng hấp dẫn đó là dùng ánh sáng.
Các nhà khoa học có một "cây thước" khác để tìm sóng hấp dẫn đó là dùng ánh sáng.

Máy dò LIGO đã giúp các nhà khoa học tìm ra sóng hấp dẫn.
Máy dò LIGO đã giúp các nhà khoa học tìm ra sóng hấp dẫn.

Tác động của sóng hấp dẫn là quá nhỏ và dễ bị gây nhiễu bởi tác động bên ngoài.
Tác động của sóng hấp dẫn là quá nhỏ và dễ bị gây nhiễu bởi tác động bên ngoài.

Bất cứ khi nào người ta tìm ra cách mới để khám phá vũ trụ, chúng ta sẽ thấy được những điều không thể ngờ tới.
Bất cứ khi nào người ta tìm ra cách mới để khám phá vũ trụ, chúng ta sẽ thấy được những điều không thể ngờ tới.

Cập nhật: 16/02/2016 Theo Tinh Tế
  • 4,85
  • 3.862

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook