"Giàu" trước "làm" sau

  •   44
  • 1.587

Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối:

- Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng.

- Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúc như thế hở cha?

- Để phòng xa! Nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thoả sức đục khoét, con ạ.

Sưu tầm
  • 44
  • 1.587

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook