Hà Giang nhân giống thành công bốn loài cây quý

  • 2.486

Đầu năm 2006, tại xã Thài Phìn Tủng (huyện Đồng Văn), tỉnh Hà Giang đã triển khai dự án "Bảo tồn và phát triển nguồn gen qúy hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học" do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ. Dự án nhằm bảo tồn và phát triển 4 loài thực vật hạt trần qúy hiếm được phát hiện tại xã Thài Phìn Tủng là: Thông tre lá ngắn, thông đỏ bắc, dẻ tùng sọc nâuhoàng đàn rủ có nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng.

(Ảnh: tchdkh.org.vn)
Bốn loài cây này đã được các nhà khoa học phát hiện tại xã Thài Phìn Tủng và được xác định có giá trị kinh tế và sinh thái đặc biệt cao.

Các cán bộ dự án đã thực hiện nhân giống những giống cây này. Trong số bốn loài cây hiện có ở Thài Phìn Tủng thì chỉ duy nhất có thông đỏ bắc được các nhà khoa học nhân giống bằng hom và thành công vào năm 1993. Còn lại ba loài lần đầu tiên được nhân giống bằng hom thành công tại Thài Phìn Tủng.

Dự án đã đầu tư xây dựng ở Thài Phìn Tủng nhà giâm hom với diện tích 200m2 và đầu năm 2006 các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật đã tiến hành áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện nhân gần 10.000 hom loài cây hạt trần qúy hiếm.

Qua theo dõi sau 6 tháng, hơn 90% số hom được nhân giống đã ra rễ với chiều dài từ 2 đến 3 cm. Đến cuối tháng 9 vừa qua, một số cành hom phát triển tốt đã được đem ra trồng dưới tán rừng và số cành hom còn lại sẽ được trồng vào vụ xuân năm tới.

Việc các nhà khoa học lần đầu tiên nhân giống thành công các loài cây thực vật hạt trần có ở Thài Phìn Tủng đã đóng góp thiết thực cho công tác bảo tồn và phát triển bốn loài hạt trần này ở Hà Giang và Việt Nam.

Theo Bộ TN-MT, Tạp chí hoạt động khoa học
  • 2.486

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook