Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

  •  
  • 1.096

Căn cứ vào tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Malaysia cùng những xác định ban đầu của các chuyên gia tìm kiếm Australia, chúng ta có thể phác thảo được sơ bộ quá trình trôi dạt của những mảnh vỡ MH370.

Các mảnh vỡ máy bay MH370 trôi theo hướng nào?

Dưới đây là đồ họa phác thảo hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ trên Ấn Độ Dương qua từng tháng.

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370Các dòng chảy ở Ấn Độ Dương và vị trí tìm thấy mảnh vỡ MH370.

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Hành trình và hướng đi của các mảnh vỡ MH370

Theo VietNamNet
  • 1.096

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook