máy bay

  • Ngồi đâu trên máy bay an toàn nhất? Ngồi đâu trên máy bay an toàn nhất?
    Nếu di chuyển bằng máy bay, bạn có biết ghế ngồi nào là an toàn nhất? Các chuyên gia chỉ ra rằng có một số chỗ trên máy bay có tỷ lệ sống sót cao nhất.