Kết luận về 'làng ung thư' ở Phú Thọ

  •  
  • 887

Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) vừa kết luận về “làng ung thư” ở xã Thạch Sơn (Lâm Thao, Phú Thọ). Trước mắt cần tập trung giải quyết cơ bản về vấn đề môi trường ở xã Thạch Sơn; Bộ Y tế hỗ trợ tích cực hơn nữa trong công tác khám bệnh cứu người.

Đối với Công ty super phôtphat Lâm Thao trong tháng hai phải xây dựng xong đề án tổng thể về giải quyết ô nhiễm môi trường. Nhà máy pin - ăcqui của Công ty Toàn Thắng chậm nhất là cuối tháng 2-2006 phải xử lý xong và hoàn thiện tiêu chuẩn về môi trường.

Qua kiểm tra 15 cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bộ TN&MT nhận thấy hầu hết các cơ sở sau khi được thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung trong báo cáo tác động môi trường được phê duyệt.

Chỉ có 2/15 cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; 3/15 cơ sở đã xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn; 10/15 cơ sở thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ nhưng báo cáo rất sơ sài và mang tính hình thức.

Theo TTXVN
  • 887

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook